Wpisz swój adres e-mail, a będziesz dostawać "co nowego w prawosocjalne.pl"

Strona główna » Kadry pomocy społecznej

Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych

2012-09-28
Redakcja|

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej

2012-09-28
Redakcja|

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie standardów kształcenia w kolegiach pracowników służb społecznych

2012-09-28
Redakcja|

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

2012-09-28
Redakcja|

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

2012-09-28
Redakcja|

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych

2012-09-28
Redakcja|

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

2012-09-29
Redakcja|

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej1) z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej

2012-09-28
Redakcja|

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

2012-09-29
Redakcja|

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (wyciąg)

2012-09-29
Redakcja|

Więcej

Kadry i płace

Komentarz do art. 116 ustawy o pomocy społecznej

2015-06-01
Stanisław Nitecki|

Praca w godzinach nadliczbowych - dualizm regulacji i jego skutki

2013-09-02
Marcin Sieja|

Kilka uwag na temat dofinansowania wypoczynku z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

2013-07-08
Iwona Sierpowska|

Praca w godzinach nadliczbowych

2013-04-02
Marcin Sieja|

Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy. Część II

2013-02-20
Marcin Sieja|

Ustanie stosunku pracy zwiększa zasiłek

2012-12-17
Redakcja|

Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy. Część I

2012-12-12
Marcin Sieja|

Zasady zatrudniania asystentów rodziny zastępczej i koordynatorów pieczy zastępczej w zadaniowym systemie czasu pracy

2012-10-29
Marcin Sieja|

Zasady udzielania dodatkowego urlopu wypoczynkowego pracownikom socjalnym

2012-11-23
Marcin Sieja|

Czas pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Wprowadzenie.

2012-11-07
Marcin Sieja|

Więcej

Podnoszenie kwalifikacji i sprawy zawodowe

Opinia w sprawie zatrudnienia na stanowisku kierownika ośrodka pomocy społecznej cz. II

2014-09-08
Iwona Sierpowska|

Opinia w sprawie zatrudnienia na stanowisku kierownika ośrodka pomocy społecznej cz. I

2014-08-25
Iwona Sierpowska|

Studia podyplomowe z zakresu pomocy społecznej

2013-02-14
Redakcja|

Warunki przystąpienia do odbycia II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

2013-01-16
Monika Florczak-Wątor|

Jak zmieni się status prawny osób zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na podstawie Karty Nauczyciela?

2012-10-29
Anna Kuszczuk|

Czy pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy w dniu wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie spełniali wymagań kwalifikacyjnych, stracą pracę?

2012-10-29
Anna Kuszczuk|

Jak zmieni się status pracowników likwidowanych publicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej?

2012-10-29
Anna Kuszczuk|

Nowe akty wykonawcze w specjalizacjach z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz w zawodzie pracownik socjalny

2013-01-10
Redakcja|

Archiwum

Czy można zatrudnić w OPS osobę, która ukończyła studia socjologia? Czy zobowiązanie do podjęcia i podjęcie studiów podyplomowych o specjalności praca socjalna nada powyższej osobie uprawnienia do uzyskania zawodu pracownik socjalny?

2012-07-16
Kinga Carska|

Kto może wykonywać zawód pracownika socjalnego?

2012-05-14
Iwona Sierpowska|

Jeśli posiadamy zatwierdzoną przez Archiwum Państwowe instrukcję kancelaryjną oraz jednolity rzeczowy wykaz akt, to czy według rozporządzenia mamy stworzyć nowy wykaz akt oraz instrukcję kancelaryjną?

2011-03-16
Małgorzata Gąsiorek|

Czy mogę zatrudnić na stanowisku pracownika socjalnego osobę po studiach licencjackich-politologia, specjalizacja: administracja samorządowa?

2011-02-23
Kinga Carska|

Z powodu zmian w prawie, jak w chwili obecnej stosować instrukcję kancelaryjną w dokumentacji OPS?

2011-02-17
Małgorzata Gąsiorek|

Zasady przyznawania pracownikom socjalnym dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł.

2010-10-27
Kinga Carska|

Jak przedstawiają się uprawnienia pracownika socjalnego do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w następującej sytuacji. Zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego nastąpiło z dniem...?

2010-10-11
Iwona Sierpowska|
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »
X