Wpisz swój adres e-mail, a będziesz dostawać "co nowego w prawosocjalne.pl"

Strona główna » Serwis prawa

Akty prawne

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie listy ośrodków adopcyjnych upoważnionych do współpracy z organami centralnymi innych państw lub z licencjonowanymi przez rządy innych państw organizacjami...

2012-09-28
Redakcja|

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia ośrodka adopcyjnego właściwego do prowadzenia centralnego banku danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie

2012-09-28
Redakcja|

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców

2012-09-26
Redakcja|

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

2012-09-28
Redakcja|

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej

2012-09-28
Redakcja|

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej

2012-09-28
Redakcja|

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

2012-09-26
Redakcja|

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej

2012-09-27
Redakcja|

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych

2012-09-28
Redakcja|

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę

2012-09-26
Redakcja|

Więcej

Wzory

Decyzja w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego

2013-02-04
Redakcja|

Wzór upoważnienia pełnomocnika do reprezentowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego

2013-02-20
Redakcja|

Decyzja o przyznaniu zasiłku celowego (art. 39 u.p.s.)

2012-10-30
Redakcja|

Decyzja w sprawie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego

2013-02-04
Redakcja|

Wzór postanowienia zawiadamiającego o nowym terminie załatwienia sprawy

2013-02-22
Redakcja|

Decyzja o odmowie przyznania zasiłku celowego (art. 39 u.p.s.)

2012-10-30
Redakcja|

Decyzja w sprawie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego ze względu na przekroczenie powierzchni normatywnej

2013-02-04
Redakcja|

Wzór wezwania do złożenia wyjaśnień oraz dostarczenia dokumentów

2013-02-22
Redakcja|

Decyzja o przyznaniu zasiłku okresowego (art. 38 u.p.s.)

2012-10-30
Redakcja|

Decyzja w sprawie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego ze względu na brak tytułu prawnego

2013-02-04
Redakcja|

Więcej

Postępowanie administracyjne

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

2013-01-29
Redakcja|

Praktyczny wymiar zasad postępowania administracyjnego

2013-02-25
Fragment książki: W. Bochenek, Procedura administracyjna dla urzędników. Postępowanie przed organem I instancji, Gaskor, Wrocław 2011.|

Sposób wszczęcia postępowania - kryteria ustalania oraz szczególny sposób wszczęcia postępowania w trybie art. 61 par. 2 k.p.a.

2013-02-25
Fragment książki: W. Bochenek, Procedura administracyjna dla urzędników. Postępowanie przed organem I instancji, Gaskor, Wrocław 2011.|

Wszczęcie postępowania na żądanie strony

2013-02-25
Fragment książki: W. Bochenek, Procedura administracyjna dla urzędników. Postępowanie przed organem I instancji, Gaskor, Wrocław 2011.|

Podanie jako nośnik żądania o wszczęcie postępowania administracyjnego

2013-02-25
Fragment książki: W. Bochenek, Procedura administracyjna dla urzędników. Postępowanie przed organem I instancji, Gaskor, Wrocław 2011.|

Wszczęcie postępowania z urzędu

2013-02-25
Fragment książki: W. Bochenek, Procedura administracyjna dla urzędników. Postępowanie przed organem I instancji, Gaskor, Wrocław 2011.|

Termin załatwienia sprawy administracyjnej

2013-02-25
Fragment książki: W. Bochenek, Procedura administracyjna dla urzędników. Postępowanie przed organem I instancji, Gaskor, Wrocław 2011.|

Terminy dokonania czynności procesowych

2013-02-25
Fragment książki: W. Bochenek, Procedura administracyjna dla urzędników. Postępowanie przed organem I instancji, Gaskor, Wrocław 2011.|

Doręczenie w postępowaniu administracyjnym

2013-03-05
Fragment książki: W. Bochenek, Procedura administracyjna dla urzędników. Postępowanie przed organem I instancji, Gaskor, Wrocław 2011.|

Wezwanie

2013-03-05
Fragment książki: W. Bochenek, Procedura administracyjna dla urzędników. Postępowanie przed organem I instancji, Gaskor, Wrocław 2011.|

Więcej

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »
X