Wpisz swój adres e-mail, a będziesz dostawać "co nowego w prawosocjalne.pl"

Strona główna »Prawo socjalne » Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Rola ośrodka pomocy społecznej w procesie ubezwłasnowolnienia i umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym

2013-08-12
Przemysław Gogojewicz|

Zasady przyznawania świadczeń

Komentarz do art. 46 ustawy o pomocy społecznej

2015-07-10
Stanisław Nitecki|

Komentarz do art. 41 ustawy o pomocy społecznej

2015-06-30
Stanisław Nitecki|

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia niepieniężnego z pomocy społecznej

2015-01-30
Wojciech Maciejko|

Komentarz do art. 53 i 53a ustawy o pomocy społecznej

2014-04-14
Stanisław Nitecki|

Zasiłek stały dla osoby uzależnionej od alkoholu

2014-03-14
Wojciech Maciejko|

Świadczenia dla pozbawionego wolności

2013-11-20
Wojciech Maciejko|

Dochód i składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczane rolnikowi na tle ustawy o pomocy społecznej

2013-11-20
Wojciech Maciejko|

Obowiązek udzielenia pomocy społecznej (wybór źródeł)

2013-10-07
Stanisław Nitecki|

Pomoc prawna świadczona przez ośrodek pomocy społecznej

2013-09-19
Wojciech Maciejko|

Dysproporcja między udokumentowanym dochodem, a sytuacją majątkową (wybór źródeł)

2013-08-28
Stanisław Nitecki|

Więcej

Postępowanie administracyjne

Komentarz do art. 106a ustawy o pomocy społecznej

2014-04-30
Stanisław Nitecki|

Proceduralne aspekty utraty prawa do świadczenia z pomocy społecznej

2014-04-10
Iwona Sierpowska|

Tryb uchwałodawczy w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w ramach programu dożywiania

2014-02-05
Wojciech Maciejko|

Kilka uwag na tle odmowy przeprowadzenia wywiadu środowiskowego

2014-02-03
Rafał Czarnecki|

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia świadczeń z pomocy społecznej (wybór źródeł)

2013-10-23
Stanisław Nitecki|

Właściwość organu pomocy społecznej (wybór źródeł)

2013-09-30
Stanisław Nitecki|

Usługi opiekuńcze dla opiekuna uprawnionego do świadczenia pielęgnacyjnego

2013-09-19
Wojciech Maciejko|

Usługi opiekuńcze dla osoby, której opiekun jest uprawniony do świadczenia pielęgnacyjnego

2013-09-19
Wojciech Maciejko|

Ochrona dóbr świadczeniobiorców (wybór źródeł)

2013-09-11
Stanisław Nitecki|

Ubezwłasnowolnienie całkowite a ubezwłasnowolnienie częściowe

2013-07-15
Przemysław Gogojewicz|

Więcej

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej

Komentarz do art. 113 ustawy o pomocy społecznej

2015-07-06
Stanisław Nitecki|

Komentarz do art. 122 ustawy o pomocy społecznej

2015-06-26
Stanisław Nitecki|

Komentarz do art. 110a ustawy o pomocy społecznej

2015-06-19
Stanisław Nitecki|

Komentarz do art. 55 ustawy o pomocy społecznej

2015-06-10
Stanisław Nitecki|

Komentarz do art. 126 ustawy o pomocy społecznej

2014-09-30
Stanisław Nitecki|

Właściwość organów pomocy społecznej a refundacja kosztów udzielonej pomocy na podstawie art. 101 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej

2014-08-01
Rafał Czarnecki|

Pracownik ośrodka pomocy społecznej jako kurator ubezwłasnowolnionego

2014-07-22
Wojciech Maciejko|

Czy MOPS podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w związku z użyczonymi przez gminę nieruchomościami?

2014-06-10
Monika Mucha|

Czy podmiot prowadzący dom pomocy społecznej musi rejestrować obrót za pomocą kasy fiskalnej?

2014-06-04
Monika Mucha|

Komentarz do art. 111 ustawy o pomocy społecznej

2014-05-12
Stanisław Nitecki|

Więcej

Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców

2012-09-26
Redakcja|

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

2012-09-26
Redakcja|

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej

2012-09-27
Redakcja|

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę

2012-09-26
Redakcja|

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę

2012-09-26
Redakcja|

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

2012-09-26
Redakcja|

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych

2012-09-26
Redakcja|

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej

2012-09-26
Redakcja|

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń dołączanych do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego

2012-09-28
Redakcja|

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie

2012-09-26
Redakcja|

Więcej

Archiwum

Polityka prywatności i cookies

2013-09-17
Redakcja|

Jednorazowe pieniężne świadczenie socjalne a dochód

2012-02-24
Iwona Sierpowska|

Dochód z gospodarstwa rolnego a składki na KRUS

2012-02-22
Iwona Sierpowska|

Decyzja o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń (art. 104 ust. 3 w związku z art. 98 u.p.s.)

2011-12-05
Fragment książki: B. Noga, S. Nitecki, Decyzje, postanowienia i pisma w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Wzory z komentarzem, Wrocław 2010|

Decyzja o zmianie decyzji ostatecznej (art. 106 ust. 5 u.p.s)

2011-11-30
Fragment książki: B. Noga, S. Nitecki, Decyzje, postanowienia i pisma w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Wzory z komentarzem, Wrocław 2010|

Czy zasiłek stały przysługuje cudzoziemcowi będącemu w związku małżeńskim z osobą narodowości polskiej?

2011-11-30
Przemysław Raczkowski|

Decyzja o uchyleniu decyzji ostatecznej (art. 106 ust. 5u.p.s.)

2011-11-28
Fragment książki: B. Noga, S. Nitecki, Decyzje, postanowienia i pisma w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Wzory z komentarzem, Wrocław 2010|

Decyzja o zawieszeniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej (art. 13 ust. 2 u.p.s.)

2011-11-24
Fragment książki: B. Noga, S. Nitecki, Decyzje, postanowienia i pisma w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Wzory z komentarzem, Wrocław 2010|

Decyzja o zaprzestaniu udzielania pomocy na kontynuowanie nauki (art. 89 ust. 8 u.p.s.)

2011-11-16
Fragment książki: B. Noga, S. Nitecki, Decyzje, postanowienia i pisma w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Wzory z komentarzem, Wrocław 2010|

Decyzja o przyznaniu świadczenia pieniężnego na pokrycie dodatkowych wydatków dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego (art. 78 ust. 7b u.p.s.)

2011-11-14
Fragment książki: B. Noga, S. Nitecki, Decyzje, postanowienia i pisma w sprawach z zakresu pomocy społecznej. Wzory z komentarzem, Wrocław 2010|

Więcej

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »
X