Wpisz swój adres e-mail, a będziesz dostawać "co nowego w prawosocjalne.pl"

Pomoc społeczna

Decyzja o przyznaniu zasiłku celowego (art. 39 u.p.s.)

2012-10-30
Redakcja|

Decyzja o odmowie przyznania zasiłku celowego (art. 39 u.p.s.)

2012-10-30
Redakcja|

Decyzja o przyznaniu zasiłku okresowego (art. 38 u.p.s.)

2012-10-30
Redakcja|

Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego (art. 37 u.p.s.)

2012-10-30
Redakcja|

Decyzja o przyznaniu specjalnego zasiłku celowego (art. 41 pkt 1 u.p.s.)

2012-10-30
Redakcja|

Decyzja o przyznaniu zasiłku celowego na pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego (art. 40 ust. 1 u.p.s.)

2012-10-30
Redakcja|

Decyzja o przyznaniu zasiłku celowego na pokrycie strat powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej (art. 40 ust. 2 u.p.s.)

2012-10-30
Redakcja|

Decyzja przyznająca świadczenia pod warunkiem zwrotu (art. 41 pkt 2 u.p.s.)

2012-10-30
Redakcja|

Decyzja o przyznaniu zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie (art. 43 u.p.s.)

2012-10-30
Redakcja|

Decyzja o przyznaniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (art. 42 u.p.s.)

2012-10-30
Redakcja|

Więcej

Fundusz alimentacyjny

Wzór upoważnienia pełnomocnika do reprezentowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego

2013-02-20
Redakcja|

Wzór postanowienia zawiadamiającego o nowym terminie załatwienia sprawy

2013-02-22
Redakcja|

Wzór wezwania do złożenia wyjaśnień oraz dostarczenia dokumentów

2013-02-22
Redakcja|

Wzór wezwania do dostarczenia dokumentów

2013-02-22
Redakcja|

Wzór wezwania do uzupełnienia wniosku

2013-02-22
Redakcja|

Wzór zawiadomienia o przekazaniu sprawy do organu właściwego

2013-02-22
Redakcja|

Wzór decyzji o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania

2013-02-22
Redakcja|

Wzór notatki służbowej dotyczącej pozostawienia wniosku bez rozpoznania

2013-02-22
Redakcja|

Wzór postanowienia o zawieszeniu postępowania

2013-02-22
Redakcja|

Wzór decyzji o odmowie przyznania świadczenia (1)

2013-02-22
Redakcja|

Więcej

Dodatki mieszkaniowe

Decyzja w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego

2013-02-04
Redakcja|

Decyzja w sprawie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego

2013-02-04
Redakcja|

Decyzja w sprawie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego ze względu na przekroczenie powierzchni normatywnej

2013-02-04
Redakcja|

Decyzja w sprawie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego ze względu na brak tytułu prawnego

2013-02-04
Redakcja|

Decyzja w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego ze względu na ustalenia wywiadu środowiskowego (art.7ust.3pkt 1 u.d.m.)

2013-02-04
Redakcja|

Decyzja w sprawie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego ze względu na ustalenia wywiadu środowiskowego (art. 7 ust. 3 pkt 2 u.d.m.)

2013-02-04
Redakcja|

Decyzja w sprawie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego ze względu na odmowę złożenia oświadczenia o stanie majątkowym

2013-02-04
Redakcja|

Decyzja w sprawie wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego

2013-03-04
Redakcja|

Decyzja wydana w trybie autokontroli

2013-03-04
Redakcja|

Decyzja w sprawie ponownego przyznania dodatku mieszkaniowego

2013-03-04
Redakcja|

Więcej

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »
X