Wpisz swój adres e-mail, a będziesz dostawać "co nowego w prawosocjalne.pl"

Wsparcie państwa dla rodzin zastępczych

Magdalena Guzikowska|
2011-07-04 15:07:56

Od nowego roku zaczną obowiązywać nowe przepisy, dzięki którym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz ich wychowankowie będą objęte podatkowymi preferencjami.

Osoby pełniące funkcje rodziny zastępczej lub rodzinnych domów dziecka mogą liczyć na podstawie znowelizowanego art. 21 ust. 1 pkt 24 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) na zwolnienie z PIT w określonych formach wsparcia związanych z utrzymaniem dziecka. Obejmie on w szczególności świadczenia, dodatki i inne kwoty oraz nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia w postaci szkoleń dla przyszłych rodziców zastępczych.

Ponadto wejście nowych przepisów sprawi, że wydanie zaświadczenia, dokonanie czynności urzędowej czy złożenie pełnomocnictwa w sprawach załatwianych w związku z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie będą podlegały opłacie skarbowej.

Wprowadzone zostanie także nowe zwolnienie w podatku od spadków i darowizn, które dotyczyć będzie nabycia w drodze dziedziczenia lub darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osoby prowadzące rodzinny dom dziecka bądź tworzące rodzinę zastępczą. Zwolnienie obowiązywać będzie jedynie wtedy, kiedy będą spełnione dwa warunki, a mianowicie: rzeczy i pieniądze zostaną przeznaczone na cele bezpośrednio związane ze sprawowaniem pieczy zastępczej i zostaną przekazane w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania.Do tego artykułu nie ma jeszcze uwag.

Dodaj uwagę do artykułu

Powrót do poprzedniej strony
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »
X