Wpisz swój adres e-mail, a będziesz dostawać "co nowego w prawosocjalne.pl"

Strona główna »Nauka, praktyka, praca »Aktualności » Relacja ze szkolenia z prof. Stanisławem Niteckim - Wrocław, 25.06.2013 r.

Relacja ze szkolenia z prof. Stanisławem Niteckim - Wrocław, 25.06.2013 r.

Redakcja|
2013-07-11 15:53:48

25 czerwca w Hotelu Wrocław odbyło się szkolenie na temat Praktycznych problemów stosowania ustawy o pomocy społecznej w świetle orzecznictwa administracyjnego, zorganizowane przez Wydawnictwo Gaskor i portal prawosocjalne.pl. Naszym gościem był ekspert, teoretyk prawa pomocy społecznej, dydaktyk i praktyk z wieloletnim doświadczeniem orzeczniczym Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach prof. dr hab. Stanisław Nitecki. Szkolenie poświęcone było omówieniu nowelizacji ustawy o pomocy społecznej oraz analizie problematycznych zagadnień związanych z jej stosowaniem. Obszerna część szkolenia miała charakter interaktywny, co spotkało się z zadowoleniem i aprobatą jego uczestników.

Zdaniem naszego eksperta zmiany wprowadzone ostatnią nowelą nie mają strategicznego znaczenia. Część z nich ma charakter dostosowawczy i porządkowy, chodzi tu w szczególności o usunięcie z ustawy archaicznych zwrotów. Do zmian o większej doniosłości należy zaliczyć nowelizację art. 13, która jest konsekwencją zmian innych ustaw, w tym kodeksu karnego. Potwierdza ona uprawnienia osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego do świadczeń z pomocy społecznej, co należy uzasadnić przebywaniem skazanego w miejscu zamieszkania oraz obowiązkiem samodzielnego zaspokajania potrzeb.

Istotne znaczenie ma również zmiana art. 37 stanowiąca o niewliczaniu do dochodu zasiłku okresowego w przypadku ubiegania się o zasiłek stały. Jak słusznie zauważył prof. Nitecki w nowelizacji tej brakuje kompleksowego podejścia do problemów osoby i rodziny, a działania ustawodawcy nie cechuje konsekwencja i przewidywalność. W szczególności przepisy nie wskazują, jak należy postąpić, gdy o zasiłek stały ubiega się członek rodziny, która jednocześnie jest świadczeniobiorcą zasiłku okresowego, bez odpowiedzi jak na razie pozostaje pytanie czy zasiłku tego w całości nie bierze się pod uwagę, czy też tylko jego części przypadającej na wnioskodawcę?

Zmianą godną uwagi jest nowe brzmienia art. 107 ust. 1 stanowiącego obecnie o obowiązku przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego zarówno u osób ubiegających się o pomoc, jak i korzystających z niej. Zachodzi jednak pytanie czy w tej drugiej grupie należy również uwzględnić tych, którzy pobrali świadczenie nienależne? Zdaniem naszego eksperta w przypadku zmiany lub uchylenia decyzji przeprowadzenie wywiadu jest zalecane, ale nie bezwzględnie wymagane. Warto podkreślić, że poprzez dodanie do art. 107 ust. 4a organ może odmówić świadczenia, uchylić decyzję o jego przyznaniu lub wstrzymać pomoc pieniężną w sytuacji gdy zainteresowany nie wyraża zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub na jego aktualizację. Niewyrażenie zgody, jak podkreśla Pan Sędzia, powinno być rozumiane szeroko i nie może być sprowadzane tylko do werbalnej odmowy. Za brak zgody należy uznać wszelkie negatywna przejawy zachowań uniemożliwiające przeprowadzenie wywiadu.

Oprócz omówienia zmian w ustawie o pomocy społecznej Prof. Nitecki poruszył szereg problemów proceduralnych, część z nich inspirowana była pytaniami uczestników szkolenia. W szczególności przywołane zostało zagadnienie decyzji konstytutywnych w świetle świadczeń nienależnie pobranych (nasz ekspert jest zwolennikiem poglądu o wstecznym oddziaływaniu takich decyzji), omawiana była kwestia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, wygaszania decyzji, zastępowania zaświadczeń oświadczeniami, właściwości miejscowej organu pomocy społecznej i wiele innych.

Znacząca część szkolenia poświęcona była analizie konkretnych stanów faktycznych i udzielaniu odpowiedzi na pytania zadawane w czasie zajęć, jak i w trakcie wypełniania formularzy zgłaszających akces w szkoleniu. W odpowiedzi na duże zainteresowanie zajęciami prowadzonymi przez naszego eksperta, we wrześniu i październiku planujemy zorganizowanie kolejnych szkoleń z prof. Niteckim (nie tylko we Wrocławiu).Do tego artykułu nie ma jeszcze uwag.

Dodaj uwagę do artykułu

Powrót do poprzedniej strony
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »
X