Wpisz swój adres e-mail, a będziesz dostawać "co nowego w prawosocjalne.pl"

Strona główna »Kadry pomocy społecznej »Archiwum » Jak przedstawiają się uprawnienia pracownika socjalnego do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w następującej sytuacji. Zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego nastąpiło z dniem...?

Jak przedstawiają się uprawnienia pracownika socjalnego do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w następującej sytuacji. Zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego nastąpiło z dniem...?

Iwona Sierpowska|
2010-10-11 10:37:03

Jak przedstawiają się uprawnienia pracownika socjalnego do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w następującej sytuacji. Zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego nastąpiło z dniem 2.1.2005 r. Od 1.12.2009 do 31.5.2010 r. pracownica wykonywała obowiązki kierownika ośrodka pomocy społecznej i nie pracowała w terenie. Od 1.6.2010 r. powróciła ona na wcześniejsze stanowisko, a od 15.8.2010 r. do końca 2010 r. pracownica ta korzysta z urlopu wychowawczego, współpracując z ośrodkiem pomocy społecznej na umowę zlecenia (zajmuje się wywiadami środowiskowymi i pracą socjalną).

Odpowiedź:

Aktualnie pracownica nie ma prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, uprawnienia takie nabędzie z dniem 1.1.2016 r.

Uzasadnienie:

Prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego jest przywilejem pracownika socjalnego, jego nabycie wymaga jednak łącznego spełnienia kilku przesłanek. W myśl art. 121 ust. 3 ustawy z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), dalej u.p.s., pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w ośrodku pomocy społecznej lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie, do którego obowiązków należy praca socjalna oraz przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, przysługuje raz na dwa lata dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych, pod warunkiem, że przepracował on nieprzerwanie i faktycznie co najmniej 5 lat. W opisanej sytuacji pracownica spełniła wymóg dotyczący miejsca pracy. Zakładając, że od dnia zatrudnienia, zajmowała się pracą socjalną i wywiadami środowiskowymi, prawo do dodatkowego urlopu nabyłaby w styczniu 2010 r. Ponieważ jednak nastąpiła zmiana zakresu jej obowiązków, pracownica nie nabyła powyższych uprawnień. Nie został bowiem spełniony wymóg nieprzerwanego i faktycznego wykonywania pracy socjalnej i wywiadów środowiskowych. Powrót na stanowisko pracownika socjalnego i przepracowanie kolejnego miesiąca spowodował, że pracownica osiągnęła wymagany łączny okres 5 lat pracy, ale nie można go uznać za okres nieprzerwany. Co prawda ustawa nie wskazuje jednoznacznie, czy do uzyskania prawa do urlopu wystarczy wykazanie okresu 5 lat wykonywania powyższych obowiązków, czy też okres ten powinien przypadać bezpośrednio przed wykorzystaniem urlopu dodatkowego. Użycie określeń: „nieprzerwanie” i „faktycznie” wskazuje, że ustawodawca traktuje dodatkowy urlop jako swoistą nagrodę za uciążliwości związane z wypełnieniem konkretnych obowiązków - pracą w terenie, nierzadko w środowisku patologicznym, w dość długim, bo przynajmniej 5-letnim okresie. Dlatego też należałoby przyjąć, że przerwy w zatrudnieniu jak i w faktycznym wykonywaniu powyższej pracy, takie jak urlop bezpłatny, wychowawczy i macierzyński czy zmiana stanowiska, uniemożliwiają nabycie prawa do urlopu.

Pobyt na urlopie wychowawczym, mimo wykonywania pracy socjalnej i wywiadów środowiskowych, należy uznać również za przerwę w zatrudnieniu. Co prawda stosunek pracy trwa, a pracownica wykonuje wymagane obowiązki, ale nie w pełnym wymiarze, a raczej dorywczo, nie czyni tego w ramach stosunku pracy, a umowy cywilnoprawnej. Obowiązków wykonywanych na podstawie tej umowy nie można traktować równorzędnie z wykonywaniem obowiązków w ramach stosunku pracy. Choć w art. 121 ust. 3 u.p.s. ustawodawca nie wskazuje na podstawę prawną powierzenia obowiązków, to raczej nie budzi wątpliwości, że ma na myśli pracownika w ścisłym tego słowa znaczeniu, chociażby dlatego, że wykonawcom umów cywilnoprawnych w ogóle nie przysługuje urlop. Tak więc okresu na jaki zawarto umowę zlecenie nie powinno się uwzględniać przy ustalaniu prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. A zatem w opisanej sytuacji pracownica nabędzie prawo do tego urlopu, po przepracowaniu 5 lat licząc od powrotu do pracy po urlopie wychowawczym, oczywiście pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek określonych w art. 121 ust. 3 u.p.s.Powrót do poprzedniej strony
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »
X