Kontakt

UWAGA: ZMIANA DANYCH TELEADRESOWYCH FIRMY!!!

 

CEdu Sp. z o.o.

 

» Siedziba i adres redakcji:

ul. Berberysowa 34-45

54-515 Wrocław

tel.: +48 71 342 83 64

e-mail: redakcja@prawosocjalne.pl

 

» Dane uzupełniające:

CEdu Sp. z o.o.

ul. Berberysowa 34-45

54-515 Wrocław

NIP: 894-298-44-14

 

» Numer rachunku bankowego:

ING Bank Śląski 20 1050 1575 1000 0023 4304 8159

 

» REGON:

021013532

 

» Oznaczenie sądu rejestrowego:

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

» Numer KRS:

0000337803

 

» Wysokość kapitału zakładowego:

160 920 PLN

Redakcja