Marta Makuch

Marta Makuch – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalność: polityka społeczna i ekonomiczna. Od 2006 r. pracownik Zakładu Polityki Społecznej i Ekonomicznej w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania naukowe i publikacje są związane z polityką i problematyką społeczno-gospodarczą, w szczególności: polityką fiskalną, pieniężną oraz rynku pracy w Polsce i w Unii Europejskiej.

Redakcja